25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Artur Wasilik 2 LOUD 4 YOU ul. Piastowska74/1U, 58-330 Jedlina-Zdrój.

 • W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez:

a) Formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie, pod adresem https://2loud4you.net/index.php?controller=contact

b) Poczty elektronicznej arturwasilik@wp.pl lub kontakt@2loud4you.net

c) Poczty tradycyjnej Artur Wasilik 2 LOUD 4 YOU ul. Piastowska 74/1U, 58-330 Jedlina-Zdrój

d) Kontakt telefoniczny pod numerem 725-772-679.

 • Zgodnie z przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną. Mogą to być informacje tj. imię, nazwisko, adres e-mail, a także numer IP.

 • Podanie przez Panią / Pana wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem sklepu internetowego www.2loud4you.net.

 • W związku z korzystaniem przez Panią / Pana z naszego sklepu internetowego rejestrujemy dane osobowe w następujących celach i zakresie:

a) Tworzenie konta użytkownika. Założenie konta na naszej stronie wiąże się z podaniem danych osobowych tj. płeć, imię, nazwisko, adres e-mail oraz data urodzenia (dane opcjonalne). Konto może zostać usunięte w każdej chwili, zarówno przez użytkownika jak i administratora sklepu internetowego. Konto użytkownika jest niezbędne do złożenia zamówienia.

b) Przeglądanie strony www sklepu internetowego poprzez zalogowanie się do serwisu, jak również pozostając niezalogowanym. Przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe dotyczące aktywności w sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych towarów, dane dotyczące czasu ostatniej aktywności na stronie, systemu operacyjnego, unikalnego ID lub IP.

c) Sprzedaż towarów (realizacja zamówienia). W celu doręczenia towarów, przetwarzamy dane wskazane przy dokonywaniu zakupu tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące płatności. W celu dostarczenia towaru do Pani / Pana, dane osobowe przekazywane są do odpowiedniej firmy kurierskiej.

d) Statystyki. W celach statystycznych niezbędnych do śledzenia rozwoju sieci sprzedaży, rejestrujemy dane dotyczące aktywności na stronie, przeglądanych produktów, porzuconych koszyków, historii wyszukiwania, pochodzenia odwiedzających, przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu IP i ID urządzenia.

e) Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przy zakupie towarów lub założeniu konta użytkownika oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej.

f) Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków oraz zapytań klientów. Przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym, podane w trakcie zamawiania towarów bądź zawarte w innej formie (np. wiadomość e-mail) w celu odpowiedzi na pytania, rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków.

g) Wykonywanie obowiązku prawnego, lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora dane osobowe będą udostępniane, ujawniane i przekazywane podmiotom zewnętrznym (tj. w przypadku wystawienia faktury-VAT, dane zostaną przekazane do biura rachunkowego).

 • Zgodnie z przepisami prawa Administrator danych może mieć obowiązek ujawnienia Pani / Pana danych osobowych właściwym organom lub osobom trzecim zgłaszającym takie żądanie.

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
  a) kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  b) kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
  c) po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

 • Na podstawie RODO ma Pani / Pan prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;

  b) żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  c) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  f) żądania przenoszenia danych osobowych.

 • Ma Pani /Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub innego przepisu dotyczącego ochrony danych osobowych.

 • Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani / Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia konta na naszej stronie internetowej, brak możliwości zalogowania się na naszej stronie internetowej oraz brak możliwości realizacji zamówień.

 • Zapewniamy, że dostęp do Pani / Pana danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, a dane osobowe są należycie zabezpieczone (zgodnie z naszą wiedzą i dostępnymi środkami).

 • Polityka Prywatności (ten dokument) może być na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.